Kavitaatorid

KavitaatoridSPX pakub uut innovatiivset tehnoloogiat, mida rakendavaid seadmeid nimetatakse APV kavitaatoriteks. APV kavitaator on kavitatsioonitehnoloogiat rakendav reguleeritav seade vedelike kuumutamiseks ilma katlakivi moodustumiseta ja/või vedelike segamiseks teiste vedelike, gaaside või tahkete ainetega mikroskoopilisel tasemel.

APV kavitaator pakub suuri eeliseid, parandades toiduaine- ja õlletööstuse toodete kvaliteeti ja tõhustades tootmisprotsesse.

Lisateavet kavitaatori kohta võib leida SPX-i kodulehelt.

APV kavitaator paigaldatakse raami, mis on varustatud sagedusmuunduri, juhtpaneeli, rõhu- ja temperatuuriandurite, toitepumba ja magnetiliste mahumõõdikutega.

OMADUSED

 • Suure valgusisaldusega toodete kuumtöötlus ilma katlakivi moodustumiseta.
 • Täpne ja ühtlane emulgeerimine (2–5-mikronilise täpsusega).
 • Paksude ja viskoossete vedelike segamine.
 • Aineosade dispergeerimine
 • Õhustamine
 • Kiirtöötlus
 • Hõlpsalt paigaldatav tänapäevastesse seadmetesse.
 • Toote kvaliteedi paranemine, tulu suurenemine ja/või tooraine kokkuhoid, mis võimaldab töödelda suuremaid massikoguseid.
 • Hooldustöödest põhjustatud tootmiskatkestuste puudumine või vähenemine.
 • Väiksem süsiniku jalajälg kui traditsioonilise tehnoloogia kasutamisel.
 • Üksus on hõlpsalt kinnitatav, täielikult kohapeal puhastatav (CIP) ja seda on võimalik valmistada vastavalt 3-A standardile.
 • Efektiivne vedeliku kuumutamine ilma katlakivi moodustumisest põhjustatud töövõime languseta.
 • Võimaldab homogeenset, õige viskoossusega, hüdreerumata pulbriteta želee, kummi või polümeeri hüdratsiooni.